mardi 29 novembre 2011

Le Flash débat: une initiative du projet VDF au Festival Quatre Chemins

Quatre jeunes filles issues de 3 clubs du projet VDF (Baby’s Lourdes et Rosemythe de Darbonne, Berline de Cote-Plage et Miranda de Martissant) ont donné en spectacle, ce lundi 28 novembre 2011, un débat synthétique en créole sur la nécessité du théâtre dans la société, à la place Hyppolite, au Bois Verna, à la parade d’ouverture du Festival de théâtre Quatre Chemins.
Les débatteuses du Flash débat: Rosemythe, Berline, Miranda, Baby's Lourdes
Ce Flash débat, nommé ainsi en raison de sa durée (5 minutes), son aspect théâtral et l'enchainement rapide des discours des débatteurs, est un format de débat inventé par le coordonnateur du projet VDF, non homologué, inspiré du format Public Forum, qui oppose 4 débatteurs. Ces derniers ont débattu du sujet suivant : « Teyat se kote nou dwe debat pwoblèm sosyete a » (Le théâtre est l’espace où doivent se débattre les problèmes de la société).

EXTRAITS

Ka afimatif
Agiman premye afimatif (1 minit)
Paske teyat se yon aktivite ki gen kapasite pou l atire ak reyini anpil moun, nan tout kouch sosyal, kap vini gade pyes yo, li ta dwe yon okazyon pou nou pwofite mobilize ak sansibilize moun sou pwoblem kap ajite sosyete a. Li mennen nou poze tèt nou kesyon sou kriz ak deriv kap traverse sosyete a.
Li se yon bon mwayen tou pou nou rezoud san vyolans pwoblem sosyete a.

Kesyon dezyèm negatif (5 sec.): Eske ou vle di ke teyat ta dwe antre nan politik ?
 
Repons Ka afimatif (25 sec.): Yo déjà bay teyat yon pòte politik, lè nou wè sou dikatati pase yo, yo konn maspinen, kraze, mete nan prizon, ekzile, menm touye moun kap fè teyat. Depi teyat la enspire l de pwoblèm moun nan sosyete a, epi fé nou pran konsyans de kondisyon nou, li déjà gen yon aspè politik…
Ka negatif
Agiman premye negatif (1 minit)
Se sak fè nou pa dakò ak lide pou teyat tounen yon kote ki dwe sèvi pou debat pwoblèm sosyete a. Chak espas dwe gen fonksyon pa li. Nou gen deja Paleman an ki se yon espas kote yo debat pwoblèm sosyete a, menm si pafwa nou wè l sanble kote moun ap fè teyat. Gen pati politik yo tou ki fè travay sa a, menm si nou pa konnen ni wè rezilta deba sa yo.

Teyat dwe rete yon aktivite ki divèti moun, li dwe rete yon eksperyans ki fè moun vibre ak emosyon, edike sans nou, pirifye nanm nou, ki fè nou santi nou moun.

Kesyon premye afimatif (5 sec.) : Kidonk, teyat pa gen dwa engaje l nan kòz sosyete a ?
 
Repons ka negatif (25 sec.): Nou pa dwe fè Teyat vini yon pretèks pou fè pase revandikasyon sosyal, politik ou menm religye. Li riske pèdi nanm li, sa ki vle di lap pèdi, kite dèyè misyon premye li ki se divèti moun.

Agiman dezyèm afimatif (1 minit)
Frè m ak sè m yo, Teyat se yon aktivite sosyal ki dwe make angajman l pou l sèvi sosyete a. Ke nou vle l ke nou pa vle l, teyat gen yon diskou ki pale de preokipasyon kap ajite pi fò moun nan sosyete a, ki fè nou pran konsyans bagay ki pa di nan sosyete a. Se sak fè li nesesè pou nou.

Agiman dezyèm negatif (1 minit)
Mezanmi, Teyat se yon spektak kiltirèl ki dwe dezenterese. Sinon, teyat riske pèdi otantisite li, misyon premye li ki se divèti moun. Teyat dwe rete yon aktivite atistik kap bay moun plezi, ki pèmèt moun libere yo de pwoblèm yo. Se sak fè li nesesè pou nou. E se sak fè Festival 4 Chemen an enpòtan pou nou.

Ces 4 jeunes filles qui ont offert ce flash-débat font partie des 12 jeunes des clubs VDF de la capitale qui suivent un atelier de formation sur le théâtre avec des comédiens et 2 metteurs en scène étranger.

La participation des jeunes du projet VDF se poursuivra au festival de théâtre « Quatre Chemins », avec un match d’exhibition de débat à la clôture de l’événement, le 10 décembre prochain, à 3h pm à FOKAL, avec pour sujet : « Le théâtre est-il un luxe pour la société ? ».

Jean-Gérard Anis
Coordonnateur du projet VDF

Aucun commentaire: