jeudi 13 décembre 2012

Omaj pou Pak Matisan


'Pak Matisan se yon espas ekstrawòdinè.
Depi nan kloti pou rive jouk andidan fon kè pak la
Teknisyen yo ak Fokal fè yon travay 
ki depase tout imajinasyon.
Pak Matisan se yon espas ki fè moun anvi viv,
Anvi diskite, anvi fè lekti, fè bèl womans.
Se yon kote ki fè reve,
Men domaj si n ap pale de pwogrè,
Anbisyon ak imajinasyon klèb Matisan ak pak la
Sou men wout la
Men nan direksyon diferan’.

 Makenley RÉMÉ
Débatè klèb Matisan

Aucun commentaire: